"سيد حسين ميرکاظمي" نويسنده ، شاعر ، پژوهشگر و نقاش

 

متولد 1321 فرزند فاطمه و نظام ، اهل گرگان. سرانجام درس دانشگاهي او در رشته ي تعليم و تربيت است. وقتي از اندوخته هاي فرهنگي-هنري ميرکاظمي سخن به ميان مي آيد ، بفوريت از او به عنوان نويسنده ، شاعر و پژوهشگر معاصر در ايران ياد مي شود. با اين اشاره او موسس کانون نويسندگان و شاعران گرگان در سال 1358 است. نشريه هاي کتاب فصل و جنگ ادبي "فصل گرگان" در دهه ي شصت به کوشش و پوشش او منتشر گرديد. ميرکاظمي مولف 30 عنوان کتاب که کتاب "الامان" او به زبان آلماني ترجمه و شماري نيز حائز جايزه و برگزيده مجامع و بنياد هاي ادبي شده اند. رمان "يورت" ميرکاظمي در سال 1372 جايزه مجله ي گردون را به عنوان بهترين رمان سال ايران از آن خود کرد. او بدون شک مشهورترين و فعال ترين نويسنده گرگان و استان گلستان در سطح کشور و يکي از شناخته هاي ادبيات داستاني معاصر مي باشد. با اين همه ، توانايي و دل مشغولي هاي هنري ميرکاظمي به آنچه گفته شد ، محدود نميشود. 

او از سال 1391 تا کنون بيش از 30 تابلو نقاشي خلق کرده و ميگويد : "نگاه نو در هر مرحله تقويم سني مجال مي دهد شعله اي از درونت گُر بزند و در اين حال خلق و آفريده ي تازه اي از خودت مي شناسايي ، شورمندانه رنگ ، کلمات و سفيدي ها از تو عيد مي سازد و جامه ي نو دوزي به تنت مي پوشاند، و چنين بود در حوزه ي تجربه و کارکرد شخصي براي من ، مني که آفريده ام کلمه بود و شور رويا هايم را کلمات تجسم مي بخشيد و مي بخشد و جهان کلمه ، بازآفريني جهان هستي و الو گيرانده ي خلاقيت من بوده و هست ، اين بار نگاه نو ديگري سراغم آمد. رنگ در من گر زد. زبان شورمندانه ام ، رنگ و نقاشي و حاصلش تابلو هاي نقاشي خلاقانه شد. فرح فزايي رنگ و نقاشي چه شکوه آتش مابانه اي دارد. حظّ دارد و اجاق درون را داغا داغ مي سوزاند و شعف مي بخشد. با اين نقاشي ها گُر زدم و با اين شدن از نو شناخته مي شوم."

به استناد سخن ميرکاظمي ، باور کردني است در فرايند خلاقيت شگفتي نداشته باشد که داستاني به نقاشي روايت شود و نويسنده اي نقاش.

اکنون با تاسيس کتاب فروشي و انتشارات آژينه در گرگان ، فعاليت هاي بي وقفه و مجدانه اش در عرصه نويسندگي

 

آثار وکتاب شناسي سيد حسين ميرکاظمي

 • ادبيات داستاني
 1. آلامان «داستان هايي از روستا و ترکمن صحرا»، چاپ دوم، 1355، تهران.
 2. کفچه مار «سه منزل قصّه»، چاپ دوم، 1386، آژينه.
 3. گندم شورا، نشرياشولي، تابستان 1359، تهران.
 4. زن و اين گمان «بيست و يک داستان»، چاپ اوّل، 1379، انتشارات آژينه، گرگان.
 5. سايه هاي بوته تمشک «51 داستان کوچک و عکس فوري سفر» 1383، انتشارات آژينه.
 6. باغ زيتوني چشم «مجموعه ي داستان»، چاپ اوّل، 1390، انتشارات آژينه.
 7. من و رستم و گُرز و افراسياب «نقالي 10 داستان گرانمايه از شاهنامه» 1392، انتشارات آژينه.
 8. يورت، «رُمان»، چاپ چهارم، چاپ دوم 1396، نشر آموت
 9. داستان گلستان، «داستان هاي استان گلستان»، چاپ اول، 1391، انتشارات به نگار
 10. با عشق چه کردي؟ «دوازده داستان کوتاه»

 

 • ادبيات داستاني براي کودکان و نوجوانان
 1. مثل عاشورا، چاپ سوم، 1357، تهران.
 2. چه کسي باور مي کند که من فوتباليست بزرگي هستم؟، چاپ دوم، 1357، تهران.
 3. کبک دَري و کبک ها، زمستان 1356، انتشارات آبان، چاپ اوّل، تهران.
 4. پرندها ها چرا به دلخواه نمي خوانند؟ چاپ اوّل، بهار 1357، تهران.
 5. مي رَوَم جبهه تا جنگ را تمام کنم، چاپ اوّل، 1361، تهران.
 6. مادرها تمام شدني نيستند، چاپ دوم، 1382، آژينه.
 7. حماسه گورا و غلو، انتشارات روزبهان، چاپ اوّل، 1372، تهران.
 8. خانوم کوچولو و آقاخرگوشه، انتشارات آژينه، چاپ اوّل، 1379، گرگان

 

 • ادبيات عوام
 1. قصه هايي از ترکمن صحرا، نشر ياشولي، تابستان 1359، تهران.
 2. افسانه هاي مازندگان، انتشارات اميرکبير، چاپ سوم، 1395، تهران.
 3. افسانه هاي شمال، انتشارات روزبهان، 1372، چاپ اوّل، تهران.
 4. افسانه هاي ديار هميشه بهار، انتشارات سروش، 1379، چاپ دوم، تهران.
 5. چهل گيسو طلا، نشر مرکز، چاپ دوم، 1382، تهران.
 6. قصه هاي مردم مهربان، نشر چشمه، چاپ دوم، 1387.
 7. 33 قصه از سرزمين ايران، نشر قدياني، چاپ هفتم، 1394.
 8. هفت پري ايراني و 29 قصه ديگر، نشر قدياني، چاپ چهارم، 1394.
 9. شازده درياي خزر و 22 قصه ي ديگر، نشر قدياني، چاپ اوّل، 1393.
 10. مرغ نوروزي و عيد نوروز، نشر قدياني، چاپ اول، 1394.

 

 • مقولات و مقالات
 1. دانش و بينش در روستا، ناشر وزارت آموزش و پرورش، چاپ اوّل، 1343، تهران.
 2. آن جا که صدا مهتاب بود «تصنيف ها و ترانه هاي ايراني»، انتشارات آژينه، چاپ اوّل، 1379، گرگان.
 3. مقاله نامه هايي درباره آموزش وپروش، ادبيات داستاني، ادبيات کودکان، نقد و بررسي کتاب هاي درسي و غيردرسي، ادبيات عوام، گزارش ادبي سفر و اوضاع و احوال زاد و بومي در مطبوعات.
 4. روايتِ دباغان، شناختنامه محلّه قديمي گرگان، پژوهش محلّه، 1394.

 

 • از اين نويسنده منتشر مي شود:
 1. مامان «رمان»
 2. باران سروقت مي بارد «رمان».
 3. سارا، خوش آمدي «رمان».
 4. خاتون چهارشنبه و قصّه هاي جاودانه ايراني «مجموعه ي افسانه ي ايراني»
 5. با عشق چه کردي؟ «مجموعه داستان»
 6. پرندگان در من پرواز مي کنند «مجموعه تابلوهاي نقاشي ميرکاظمي»